Archiwum

Jesteś tu: » Strona główna » Archiwum
  • Aktywne przerwy

Od września uczniowie klas I-III uczą się gosoparować wolnym czasem i aktywnie spędzają długą przerwę.

  • Owoce w szkole - standard III

W tym roku szkolnym nasza placówka kolejny raz przystąpiła do Programu "Owoce w szkole". Celem pro­gramu jest dłu­go­ter­mi­nowa zmiana nawy­ków żywie­nio­wych dzieci, przez zwięk­sze­nie udziału owo­ców i warzyw w ich codzien­nej die­cie, na eta­pie na któ­rym kształ­tuje się ich nawyki żywieniowe.

  • Szklanka mleka -standard III

Celem pro­gramu „Szklanka mleka” jest kształ­to­wa­nie wśród dzieci i mło­dzieży dobrych nawy­ków żywie­nio­wych poprzez pro­mo­wa­nie spo­ży­cia mleka i prze­two­rów mlecz­nych. Szkolnym koordynatorem jest pani Olga Filipczak. Do współpracy zaangażowali się również pracownicy niepedagogiczni.

  • Zespół do spraw promocji

Olga Filipczak -koordynator do spraw promocji

 

 

Ilona Ligas, Agnieszka Capaja- Smolis, Luba Kozłowska, Joanna Partyka, Katarzyna Kozłowska i  Dorota Sokołowska, Elżbieta Droszczak, Irena Droszczak, przedstawiciele  SU

  • Program „Umiem pływać”-standard III

Uczniowie klasy pierwszej przystąpili do programu  „Umiem pływać”. To już kolejna edycja, dzięki której uczniowie nabywają umiejętności pływania oraz podstawowych zasad zachowania bezpieczeństwa w wodzie.

Galerie