Home

Jesteś tu: » Home

Szanowni Państwo,
Nasza szkoła przystąpiła do programu KOLOROWE BOISKA, w którym główną nagrodą jest ufundowanie przez producenta ŚNIEŻKI wielofunkcyjnego boiska sportowego. Konkurs polega na nakręceniu przez uczniów krótkiego filmu o szkole. Następy etap konkursu to oddawanie głosów na szkołę:
• głosowanie odbywać się będzie w dniach od 01.06.2016r. do 17.06.2016r.,
• każdy głosujący może głosować tylko raz w ciągu danego dnia,
• w celu wzięcia udziału w głosowaniu konieczne jest podanie adresu poczty elektronicznej głosującego,
• głosowanie odbywać się będzie wyłącznie drogą elektroniczną za pośrednictwem strony www.koloroweboiska.pl, następnie wybranie pracy konkursowej szkoły, podanie adresu poczty elektronicznej i przypisanie znaków alfanumerycznych przedstawionych na obrazku i kliknięcie przycisku GŁOSUJĘ,
• po wybraniu przycisku GŁOSUJĘ na podany adres email w ciągu 4 godzin wysłana zostanie wiadomość zawierająca link aktywujący oddany głos,
• głos będzie uznany za oddany z chwilą kliknięcia przez głosującego na link aktywujący- link ważny jest przez 48 godzin,
• szczegółowy regulamin znajduje się na stronie www.koloroweboiska.pl.

PROSIMY O GŁOSY NA NASZĄ SZKOŁĘ!!!
www.koloroweboiska.pl

Wakacje :)

 

"Każdy z Was mi przyzna rację, że najlepsze są wakacje, można jechać na Mazury lub nad morze albo w góry. Można w lesie biwakować i w namiocie przenocować, można w cieniu odpoczywać lub w jeziorze "żabką" pływać. Można też całymi dniami kopać piłkę z kolegami, można z tatą łowić ryby albo w lesie zbierać grzyby.

Wakacyjna kartka z kalendarza
czytaj więcej
 • Podręczniki na ro k szkolny 2016/2017

W plikach do pobrania zostały zamieszczone zestawy podręczników dla poszczególnych klas.

 • Komunikat Dyrektora Gimnazjum

Szanowni rodzice uczniów klasy VI,

 

Pragnę poinformować, że decyzją Ministerstwa Edukacji Narodowej z 2015r. nasze gimnazjum zakupiło z dotacji celowej podręczniki dla uczniów klas pierwszych, oprócz religii. Korzystali już z nich uczniowie obecnej klasy pierwszej. Podręczniki te, oprócz religii, zostaną bezpłatnie przekazane uczniom we wrześniu 2016r. Każdy uczeń rozpocznie rok szkolny z kompletem książek.
Zestaw podręczników do klasy I - tylko dla celów informacyjnych- znajduje się na stronie www Publicznego Gimnazjum w Jordanowie Śląskim www.gimnazjumjordanowslaski.pl

Życzę spokojnego i bezpiecznego wypoczynku podczas wakacji,

Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Jordanowie Śląskim

Mariola Feszczuk

 • Wszystkim Dzieciom...
Bądź dzieckiem jak najdłużej

Jak dziecko baw się, śmiej

I kochaj tak jak dziecko

I serce dziecka zawsze miej!
WyluzowanyWyluzowanyWyluzowanyWyluzowanyWyluzowany

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MARII KONOPNICKIEJ W JORDANOWIE ŚLĄSKIM

Teren szkoły jest ogrodzony i estetycznie zagospodarowany, co zapewnia bezpieczny i przyjemny odpoczynek uczniów podczas przerw lekcyjnych.

Obiekt szkoły jest monitorowany wewnątrz i na zewnątrz.

Szkoła posiada system kontroli dostępu, co zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa.

CERTYFIKATY:

Krajowy Certyfikat „Szkoła promująca zdrowie”,

„Szkoła dbająca o bezpieczeństwo”- certyfikat nadany przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty,

„Szkoła Współpracy. Uczniowie i rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły”- certyfikat nadany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze

 

ELEMENTY KONCEPCJI PRACY SZKOŁY

 

Działania Szkoły ukierunkowane są na zapewnienie pełnego bezpieczeństwa uczniom, stwarzanie warunków do ich wszechstronnego rozwoju, indywidualizacji procesu edukacyjnego i wychowawczego, wychowania w duchu tolerancji i poszanowania tradycji, kształtowania odpowiedzialności za własny rozwój i zdrowie.

 

Misja szkoły opiera się na jej funkcjonowaniu jako placówki przyjaznej uczniom, otwartej na inicjatywy nauczycieli, uczniów i rodziców, kreatywnej, osiągającej wysokie wyniki nauczania, będącej centrum kulturotwórczym dla lokalnej społeczności, która podlega ciągłej ewaluacji i w której wnioski nieustannie wykorzystywane są do udoskonalania jej funkcjonowania.

 

Wizja absolwenta:

 

 • Jest uczciwy.

 • Ma poczucie własnej wartości.

 • Szanuje innych.

 • Jest ciekawy świata, kreatywny i przedsiębiorczy.

 • Cechuje go kultura osobista.

 • Uczestniczy w kulturze.

 • Szanuje tradycje i kulturę własnego narodu.

 • Szanuje inne kultury i tradycje.

 • Dba o zdrowie i własny rozwój.

 • Przestrzega zasad bezpieczeństwa

 

Koncepcja pracy szkoły zakłada rozwój we wszystkich obszarach pracy szkoły: w zarządzaniu, kształceniu, wychowaniu i opiece.


czytaj więcej

Pliki do pobrania