Home

Jesteś tu: » Home

Szanowni Państwo,
Nasza szkoła przystąpiła do programu KOLOROWE BOISKA, w którym główną nagrodą jest ufundowanie przez producenta ŚNIEŻKI wielofunkcyjnego boiska sportowego. Konkurs polega na nakręceniu przez uczniów krótkiego filmu o szkole. Następy etap konkursu to oddawanie głosów na szkołę:
• głosowanie odbywać się będzie w dniach od 01.06.2016r. do 17.06.2016r.,
• każdy głosujący może głosować tylko raz w ciągu danego dnia,
• w celu wzięcia udziału w głosowaniu konieczne jest podanie adresu poczty elektronicznej głosującego,
• głosowanie odbywać się będzie wyłącznie drogą elektroniczną za pośrednictwem strony www.koloroweboiska.pl, następnie wybranie pracy konkursowej szkoły, podanie adresu poczty elektronicznej i przypisanie znaków alfanumerycznych przedstawionych na obrazku i kliknięcie przycisku GŁOSUJĘ,
• po wybraniu przycisku GŁOSUJĘ na podany adres email w ciągu 4 godzin wysłana zostanie wiadomość zawierająca link aktywujący oddany głos,
• głos będzie uznany za oddany z chwilą kliknięcia przez głosującego na link aktywujący- link ważny jest przez 48 godzin,
• szczegółowy regulamin znajduje się na stronie www.koloroweboiska.pl.

PROSIMY O GŁOSY NA NASZĄ SZKOŁĘ!!!
www.koloroweboiska.pl

Dzień Bez Telefonu Komórkowego

Święto to, zainicjowane przez Internautów, ma na celu stworzenie możliwości odpoczynku od naszych mobilnych źródeł informacji. Abyśmy mogli spojrzeć na świat swoimi oczami a nie przez pryzmat małych ekranów. Lecz, czy we współczesnym świecie, gdzie telefony komórkowe stały się naszą prawą ręką, a nawet dodatkowym mózgiem, jest możliwe, by wyłączyć je na 24 godziny?

Kartka z kalendarza 15-07-2016
czytaj więcej
 • Podręczniki na ro k szkolny 2016/2017

W plikach do pobrania zostały zamieszczone zestawy podręczników dla poszczególnych klas.

 • Komunikat Dyrektora Gimnazjum

Szanowni rodzice uczniów klasy VI,

 

Pragnę poinformować, że decyzją Ministerstwa Edukacji Narodowej z 2015r. nasze gimnazjum zakupiło z dotacji celowej podręczniki dla uczniów klas pierwszych, oprócz religii. Korzystali już z nich uczniowie obecnej klasy pierwszej. Podręczniki te, oprócz religii, zostaną bezpłatnie przekazane uczniom we wrześniu 2016r. Każdy uczeń rozpocznie rok szkolny z kompletem książek.
Zestaw podręczników do klasy I - tylko dla celów informacyjnych- znajduje się na stronie www Publicznego Gimnazjum w Jordanowie Śląskim www.gimnazjumjordanowslaski.pl

Życzę spokojnego i bezpiecznego wypoczynku podczas wakacji,

Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Jordanowie Śląskim

Mariola Feszczuk

 • Wszystkim Dzieciom...
Bądź dzieckiem jak najdłużej

Jak dziecko baw się, śmiej

I kochaj tak jak dziecko

I serce dziecka zawsze miej!
WyluzowanyWyluzowanyWyluzowanyWyluzowanyWyluzowany

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MARII KONOPNICKIEJ W JORDANOWIE ŚLĄSKIM

Teren szkoły jest ogrodzony i estetycznie zagospodarowany, co zapewnia bezpieczny i przyjemny odpoczynek uczniów podczas przerw lekcyjnych.

Obiekt szkoły jest monitorowany wewnątrz i na zewnątrz.

Szkoła posiada system kontroli dostępu, co zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa.

CERTYFIKATY:

Krajowy Certyfikat „Szkoła promująca zdrowie”,

„Szkoła dbająca o bezpieczeństwo”- certyfikat nadany przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty,

„Szkoła Współpracy. Uczniowie i rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły”- certyfikat nadany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze

 

ELEMENTY KONCEPCJI PRACY SZKOŁY

 

Działania Szkoły ukierunkowane są na zapewnienie pełnego bezpieczeństwa uczniom, stwarzanie warunków do ich wszechstronnego rozwoju, indywidualizacji procesu edukacyjnego i wychowawczego, wychowania w duchu tolerancji i poszanowania tradycji, kształtowania odpowiedzialności za własny rozwój i zdrowie.

 

Misja szkoły opiera się na jej funkcjonowaniu jako placówki przyjaznej uczniom, otwartej na inicjatywy nauczycieli, uczniów i rodziców, kreatywnej, osiągającej wysokie wyniki nauczania, będącej centrum kulturotwórczym dla lokalnej społeczności, która podlega ciągłej ewaluacji i w której wnioski nieustannie wykorzystywane są do udoskonalania jej funkcjonowania.

 

Wizja absolwenta:

 

 • Jest uczciwy.

 • Ma poczucie własnej wartości.

 • Szanuje innych.

 • Jest ciekawy świata, kreatywny i przedsiębiorczy.

 • Cechuje go kultura osobista.

 • Uczestniczy w kulturze.

 • Szanuje tradycje i kulturę własnego narodu.

 • Szanuje inne kultury i tradycje.

 • Dba o zdrowie i własny rozwój.

 • Przestrzega zasad bezpieczeństwa

 

Koncepcja pracy szkoły zakłada rozwój we wszystkich obszarach pracy szkoły: w zarządzaniu, kształceniu, wychowaniu i opiece.


czytaj więcej

Pliki do pobrania